O nama

Naziv: DAR-CARS j.d.o.o.

Sjedište: III LUKA 21,10040 ZAGREB

Mjesto upisa u trgovački sud i broj upisa: Tt-16/17345-4
MBS: 04558081
OIB: 26336513566
Transakcijski računi i nazivi banaka: HR8423600001102545187 ZAGREBAČKA BANKa
Temeljni kapital: 10,00 kn
Članovi uprave: Dario Konenko